DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

Docházka

​​Evidence docházky již od 16 400 Kč s bezkonkurenčními vlastnostmi.

Docházkový systém  je určen k evidenci a následnému automatickému zpracování odpracované doby s využitím jakýchkoliv identifikačních médií. Poskytuje bezchybné, rychlé, plně automatizované vyhodnocení odpracované doby včetně přesčasů.

Docházku rozdělujeme:
a) docházka Lite poskytuje základní a jednoduché sledování docházky (jednouživatelská aplikace pro střední firmy do 50 osob)

b) docházka Profi (neomezený uživatelský přístup přes internet). Systém PROFI lze doplňovat jako skládačku a neustále si ho rozšiřovat podle vlastních představ, nebo si ho propojovat is jinými informačními či identifikačními systémy, popřípadě je možné námi dotvořit, nebo doplnit kdykoliv dle požadavků klienta i na míru.

Porovnání docházkových systémů ZDE

Zkráceně docházka Profi:

• Docházka představuje komplexní systém se základní přípravou dat pro mzdy
• Docházka není uživatelsky omezená (uživatelský přístup přes internet pro správce systému, zaměstnance) např. mistr může editovat nebo kontrolovat docházku své skupin
• Obsahuje širokou škálu parametrů pro libovolné nastavení pracovního režimu
• Získáte aktuální informace o příchodech, odchodech a nepřítomnosti zaměstnanců
• Hlídá pauzy i přesčasy, vše se promítá do mzdových podkladů
• Díky náhledu na aktuální docházková data můžete přesněji plánovat kapacity
• Minimalizuje administrativní povinnosti
• Vytváření libovolných šablon či pracovních kalendářů pro různé pracovní skupiny i jednotlivce
• Přehledné řešení úkolové mzdy a práce na zakázkách
• Zcela intuitivní obsluha snímacích jednotek
• Uživatelsky příjemné a nenáročné nastavení přesčasů, příplatků a pohotovostí
• Otevřenost na další databázové nebo informační systémy (export, import)
• Přístupová práva a hesla pro povolení úprav záznamů, evidence změn
• Saldo odpracované doby na displeji při každé identifikaci
• Legislativní aktuálnost dle Zákoníku práce a další

Ihned po příchodech zaměstnanců má nadřízený k dispozici aktuální náhled na docházková data, při kontrole se porovnávají s plánovanými směnami. Zároveň jsou evidovány všechny předem domluvené nepřítomnosti. Získáte tak přehled o skutečných kapacitách zaměstnaneckých týmů a pracovní procesy naplánujete efektivněji.

Docházka například zahrnuje registrace a rozdělení druhu odpracované doby podle směn (pracovní dny, soboty, svátky) automatické zpracování příplatků (odpolední 14 – 22, noční 22 – 6) možnost zpracování příplatků (so, ne , sv) od půlnoci do půlnoci nebo podle zápočtu noční směny. Započtení noční směny do dne nástupu, do dne ukončení, rozdělení noční směny apod. Ignorace přesčasů, uznání apod.

Základní docházka Lite Vám nabízí
• sledovat příchody / odchody zaměstnanců
• sledovat důvody přerušení prac. doby (PN, oběd, …)
• denní přehled docházky všech zaměstnanců
• měsíční přehled docházky všech zaměstnanců
• měsíční docházkový list jednotlivých zaměstnanců
• editaci docházkového listu
• různé tiskové sestavy docházkových listů
• ostatní tisk a exporty dat
• export dat pro zpracování v jiných systémech
• parametry pro výpočty statistiky docházky
• statistické údaje docházky
• zaokrouhlení časových hodnot
• zobrazení salda přesčasů zaměstnance i na snímači
• možnost tvorby vlastních přerušení pracovní doby
• filtrování dat docházky
• automatické aktualizace softwaru LITE
• a mnoho dalších….
• Snímač se v případě potřeby může napojit i na interní síť LAN.

Software docházky PROFI

Jedná se o dlouhodobě zaběhnutý, spolehlivý a využívaný databázový systém v SQL databázi, kde je úložiště a správa dat zpravidla na lokálním serveru. Instalace na server probíhá vzdáleně. Uživatelské nastavení, instalaci i konfiguraci zajišťujeme. Instalace je možná i na lokální počítač.

Měsíční statistika docházky PROFI

Šablona

Software

Díky webovému rozhraní našeho docházkového systému, není potřeba žádné uživatelské instalace a tak počet uživatelů není nijak licenčně omezen. Tím pádem kterýkoli uživatel může kdekoliv s tímto systémem kontroly docházky pracovat na jakémkoli počítači v síti v rámci jeho přednastavených uživatelských práv. Neomezený počet pracovníků může díky tomuto řešení pracovat s programem bez nutnosti instalace, manažeři neztratí přehled o své firmě ať jsou kdekoli a zaměstnanci si mohou například sledovat své docházkové listy komfortně.

Obsah docházky PROFI

 • registrace docházky – příjezdů, odjezdů a přerušení. Jejich přesné zpracování do pracovních souhrnných listů pro každého zaměstnance zvlášť
 • inteligentní rozpoznávání odpracovaných směn
 • číselník zaměstnanců s jejich základními údaji
 • grafické zobrazení docházky jednotlivých pracovníků za celý měsíc s možností přehledné editace
  propracovaný systém
 • definice přístupových práv pro práci s docházkovým systémem
 • editace (úprava) docházky oprávněnými osobami
 • registrace a rozdělení druhu odpracované doby podle směn (pracovní dny, soboty, svátky)
 • automatické vkládání zákonných přestávek, jejich zobrazování v docházkovém listu i celkový souhrn
 • možnost vypnutí zákonných přestávek v práci, nebo jejich individuální nastavení (délka i čas)
 • registrace a rozdělení druhu celodenní nepřítomnosti
 • zpracování přesčasů a jejich vyhodnocování
 • široké možnosti zaokrouhlování, ignorování a posouvání počítání pracovní doby (začátek, konec, přerušení, přestávky, přesčasy a to vše spolu nebo individuálně)
 • evidence přestávek s možností automatického vkládání dle nastavených pravidel
 • systém sledování přesčasů (kolik hodin se převede do následujícího měsíce, proplatí, stornuje)
 • zpracování statistik časových složek mzdy (odpracované doby, absence, náhrad, …) za zvolené období
 • aktuální monitorování přítomnosti a nepřítomnosti jednotlivých osob
 • výpočet kompletních statistik o denní a měsíční době, druhu a době přerušení
 • automatická aktualizace zobrazených dat v reálném čase
 • třídění dat dle zvoleného klíče
 • možnost vytisknout zkrácené, podrobné, nebo komplexní údaje
 • vícestupňové uzamykání docházkových listů
 • možnost doplňovat doplňkové (mzdové) údaje k určené osobě podle potřeby
 • možnost rozdělit do středisek
 • hromadné změny v seznamu osob
 • barevné odlišení ručních změn uživatelů nebo administrátorů v systému
 • barevné odlišení nastavených systémových změn v docházkových listů
 • možnost zpětné kontroly zásahů do docházkových listů • vkládání komentářů do docházkových listů
 • číselník kalendářů s možností definice pracovní doby pro každý den v roce – pro skupinu zaměstnanců, nebo pro jednotlivé zaměstnance individuálně
 • sledování, přesouvání a akumulace měsíčního a ročního salda
 • logování všech údajů uživatele
 • možnost zobrazování fotografií v seznamu průchodů v případě vytváření fotografií identifikovaných osob
 • komunikace modemem se vzdáleným pracovištěm
 • komunikace s nadřízeným systémem
  a mnoho dalších …

K docházkovému systému profi lze aktivovat dalších více než 180 doplňkových modulů, které jsme vytvořili pro klienty se specifickými požadavky na docházkový systém:

Nejoblíbenější:

 • modul pro propojení docházkového systému se mzdovým systémem klienta (účetním, SAP, …)
 • modul IDmonitor na online porovnávání tváři při přechodu zaměstnance terminálem
 • modul na fotografování obličeji zaměstnanců nebo evidenci pomocí biometrického snímání
 • modul na sledování zakázek
 • modul na sledování alkoholu u zaměstnanců
 • modul na sledování vynášení předmětů z areálu firmy
 • modul na žádání dovolených přes web
 • modul na sledování zapůjčených věcí
 • modul na posílání upozorněni emailem na události s datovým závislostí (konec platnosti průkazů, lékařských prohlídek)
 • modul propojený na bezpečnostní systém firmy s rozpoznáváním kdo v případě zapnutého systému může vstoupit do budovy a kdo ne, i když má v jiných případech povolen vstup

Snímače

 • vlastní vývoj a výroba všech snímačů a terminálů
 • nepoužíváme čínské komponenty
 • jsou kompaktní a vodotěsné, aby se do nich nedostal prach a špína
 • všechny snímače vydrží i extrémní podmínky
 • záruka až do 5 let
 • servis a náhradní díly držíme 15 let od uzavření smlouvy

ID700-terminál-680x607        bio600

 

Srovnání vlastností docházkových systémů
ZABEZPEČENÍ ŠKOL – ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

ZABEZPEČENÍ ŠKOL – ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Nákladově efektivní způsob zabezpečení škol

Systém EduPartner byl navržen na míru pro školy na základě našich dlouholetých zkušeností na trhu. Celý systém je velká sofistikovaná integrace docházkového a přístupového systému vypracovaná pro školní instituce.

Systém je provázán hardwarovou a softwarovou částí, které mezi sebou navzájem komunikují. Jako identifikační médium slouží primárně klíčenky, variantně čipové karty.

Edupartner rozlišuje jednotlivé kategorie a skupiny – ředitelé, učitelé, žáci, rodiče, zaměstnanci školy, návštěvy (tělocvična).

slider1

Chcete-li znát konkrétní informace k sytému Edupartner, navštivte webové stránky:

www.skolabezpecne.cz

www.detibezpecne.cz

Bezkontaktní snímač

rukavlevo

 

Výhody 

★ při identifikaci nedochází ke kontaktu mezi čipem a samotným snímačem

★ vyhodnocení čipu je rychlé

★ umožňuje maximální průchodnost osob

Doplňkové příslušenství – turnikety

tur-rocacni-2  ATR830_5

 

Stravovací systém pro školní jídelny

Lze zajistit Integraci do již stávajícího systému nebo Vám nabídneme komplexní řešení na míru.

Evidenční stravovací systém

Je určena pro jídelny, které nemají možnost výběru jídel pro studenty a zaměstnance škol. Slouží k bezchybné a rychlé kontrole strávníků. Obsluha je velmi jednoduchá. Vedoucí školní jídelny při zakoupení stravy přiřadí strávníkovi na jeho bezkontaktní identifikační kartu povolení se stravovat na dané zaplacené období. Program umožňuje přesně definovat i časový horizont stravování. To znamená, že systém umožňuje nastavit strávníkovi i přesný zaplacený druh stravování – svačina, oběd, svačina, … Strávník následně na obědě (svačině) u okénka s výdejem stravy přiloží svou kartu k terminálu, rozsvítí se kontrolka a dá přesný signál osobě, která jídlo vydává, zda strávník má na daný den a dané jídlo nárok. S tímto systémem předejdete jakémukoli padělání lístků, nepřesnému objednávání jídel a zautomatizujete chod celé kuchyně.

Objednávkový stravovací systém

Vedoucí jídelny si jednoduše přes počítač ve své kanceláři zjistí kolik jídla musí objednat. Studenti, učitelé a další zaměstnanci školy si přes terminál pomocí identifikačního prostředku (nebo doma přes internet pomocí jména a přihlašovacího hesla) objednají jídlo z nabídky, kterou zaznamená do systému. Pak při odběru jídla přiloží jednoduše u okénka pro výdej stravy identifikační kartu (nebo klíčenku s čipem) ke snímači. Následně systém vygeneruje, které jídlo si držitel karty objednal a oznámí to na displeji osobě, která jídlo vydává.

Všeobecné obchodní podmínky

https://www.idpartner.cz/wp-content/uploads/2019/10/Všeobecné-obchodní-podmínky-o-poskytování-služeb-EduPartner-2019.pdf

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM PRO BYTOVÉ DOMY

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM PRO BYTOVÉ DOMY

mini_600

 • Komfortní otevírání
 • Rychlá a snadná montáž
 • Jednoduché nastavení a snadná aktualizace
 • Nízké pořizovací náklady

Zabezpečení bytových domů pomocí elektronického přístupového systému slouží dnes k běžným základním opatřením k zamezení vstupu nepovolaným osobám a jejich volnému pohybu po domě.

Jedná se o účinnou kombinaci mechanického a elektronického otevírání, které probíhá na základě autorizace unikátními elektronickými čipy. Na rozdíl od klíčů nelze z čipů vyrobit duplikát. Pokud je čip ztracen, správce identifikační číslo čipu jednoduše smaže.

privesek-simple

HLAVNÍ VÝHODY

 • Pohodlné otevírání dveří
 • Uživatelsky příjemná obsluha systému přes PC nebo mobilní telefon
 • Poskytuje maximální komfort obsluhy
 • Bez instalace obslužného software
 • Jednoduché nastavení a snadná aktualizace uživatelů
 • Reprezentativní a bezpečný vstup
 • Nízká cena, nenáročná montáž a ovládání s vysokou spolehlivostí
 • Různé definice přístupových práv

Pomocí jednoho identifikačního čipu lze zajistit vstup do různých částí domu (sklepy, garáže, kolárny, 201207021407481výtahy), a jejich užíváním lze nahradit mnoho klíčů. Dalším nepostradatelným pomocníkem je čip také v případech, když se klíč zablokuje v zámku, nebo dojde-li k poškození zámkové vložky.

Používá-li se k odemčení vstupních dveří domovní telefon, zůstává po boku elektronických přístupových systémů jeho funkčnost zachována.

KOMPONENTY PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU

Pro přístupové systémy lze použít různé typy snímacích zařízení (čteček), které se umísťují obvykle v blízkosti panelu se zvonky. Snímače je možné instalovat na libovolná místa, např. na plastové dveře, kde se kabely umístí do rámu. Každý snímač se systémem je předpřipravený na všechny alternativy zapojení a fungování v jakémkoliv režimu. Výhodou snímačů oproti konkurenci je, že obsahují vestavěný wifi modul, díky kterému není nutné vést kabeláž k nejbližšímu routeru.

Ze snímače je vyvedena kabeláž k elektromagnetickému zámku dveří.

20151228_140101

Při identifikaci nedochází ke kontaktu mezi čipem a samotným snímačem. Vyhodnocení čipu je rychlé. Pokud daný uživatel použije neoprávněný čip, systém neautorizovanou osobu nevpustí a událost akusticky i vizuálně zaznamená na terminálu. V případě obav ze ztrát čipů Vám robustní úroveň bezpečnosti zajistí biometrický snímač na otisk prstu. Požaduje-li to zákazník, zajistíme potisk karet libovolným motivem, nebo dodáme klíčenky s pořadovým číslem.

Nutné komponenty:

 • Některý z typů wifi snímačů
 • Elektromagnetický zámek
 • Napájecí zdroj snímače 12V/1A (v případě potřeby zálohovaný)
 • Identifikační prvky (karty nebo klíčenky)
 • Chytrý mobilní telefon s OS Android

V případě kumulace většího počtu přístupových snímačů v jednom místě, resp. lokalitě, je možné použít snímače ID MINI napojené na řídící centrálu ID  CLAN.  Na jednu centrálu lze připojit maximálně 15 snímačů ID MINI.

rukavlevo

Snímač ID MINI je svým elegantním a miniaturním provedením určen zejména pro přístupové systémy. Ve spojení s řídicí jednotkou poskytne maximální komfort, nenápadnost a bezpečí.

SPRÁVA SYSTÉMU

Aktualizace uživatelů, jednoduché přidávání a odebírání aktivních čipů, nebo řízení a ovládání jednotlivých dveří je realizováno přihlášením správce do systému přes internet. Uživatelsky příjemný provoz odkudkoliv Vám zajistí cloudová služba, která nabízí svým uživatelům využívání softwaru bez nutnosti náročných instalací a provozu systému na vlastních zařízeních. Jediné, co je potřeba, je počítač nebo chytrý telefon a internetové připojení. Díky správě mobilní aplikace je umožněno vzdáleně ovládat konkrétní WIFI snímače a není tak nutností použít mnoho kabeláže.

Cloud-designstyle-cloud-m

V systému lze vidět všechny aktivní nebo opačně všechny neaktivní uživatele, kterým lze nastavit platnost čipu od-do + dny v týdnu nebo čas od-do v jednotlivých dnech. Toto efektivní opatření je především vhodné pronajímáte-li dům nebo chatu, popřípadě půjčujete-li klíče řemeslníkům nebo jiným osobám (odvoz odpadu, poskytovatelé rozvozu jídel, domovní služby apod.). Sami si tak nastavíte, kdo a kdy smí vstupovat do jednotlivých prostor s omezením časového intervalu vstupu. Takto snadno můžete i nastavit okamžitý zákaz vstupu nežádoucí osobě. Pro případnou kontrolu objektu je systém vybaven historií průchodů osob. Systém ve volbě záložky Skupiny umožňuje rozdělit uživatele do jednotlivých segmentů, které lze hromadně spravovat.

Hlavním cílem bylo vytvoření inovativního, unikátního webového přístupového systému určeného speciálně pro potřeby bytových domů, kancelářských komplexů, obchodních prostor nebo rodinných domů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 739 316 285 nebo emailové adrese obchod@idpartner.cz

Naše zákaznické centrum zodpoví na Váš dotaz, co nejrychleji to bude možné.

 

PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY, TERMINÁLY, ČTEČKY OTISKU PRSTŮ

PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY, TERMINÁLY, ČTEČKY OTISKU PRSTŮ

Přístupový systém (vstupní systém) zahrnuje omezení volného a nekontrolovatelného pohybu osob ve vyhrazených prostorech a zamezí vstup nepovolaným osobám. Současně monitoruje pohyb zvolených osob se zjišťováním jejich přítomnosti či nepřítomnosti v určeném prostoru. K tomuto je možné zadávat víceúrovňové přístupová práva v libovolném počtu uživatelských časových zón. Ovládat průchody je možné s jakýmkoli identifikačním médiem. Přístupový systém je vyhotoven v několika jazykových mutacích a na požádání ho umíme připravit v jakémkoliv jiném jazyce.

20160129_103212

Přístupový systém primárně slouží k řízení vstupu oprávněných osob do objektu či místností, k zabezpečení majetku, osob a ochraně informací. Globálně systém nahrazuje klasické klíče a mechanické prvky za elektronické identifikátory (klíčenky, čipové karty) včetně správy v programovém rozhraní. Nejmodernějším způsobem identifikace je možnost využití biometrie.

Systém je plně automatizovaný a nezávislý na stavu počítače či sousedních jednotkách.

Základní funkce přístupového systému

 • přenášení dat do databáze v reálném čase
 • optická i akustická signalizace při identifikaci
 • galvanicky oddělené ovládaní zámku
 • nastavení doby otevření dveří
 • sledování otevřených dveří
 • programování přístupových práv a zón
 • antipassback
 • vysoká kapacita paměti pro vyhodnocování historie událostí
 • dvojstupňová archivace dat
 • varianty způsobu identifikace (PIN, biometrie, čipová karta / klíčenka)
 • možnosti připojení kamery ke snímači
 • vyhodnocování první a poslední osoby v objektu s možností ovládání EZS
 • komunikace TCP/IP

Jednotlivé varianty a konfigurace umíme upravovat na míru dle Vašich požadavků a potřeb. Neváhejte nás kontaktovat.

Základní funkce programu

 • vytvoření časových zón, skupin
 • komfortní obsluha na počítači
 • přiřazování přístupových práv pro jednotlivce, skupiny nebo globálně pro všecky uživatele systému
 • definice časových zón pro osoby, skupiny nebo všecky uživatele systému
 • sledování přítomnosti osoby v objektu
 • sledování průchodů kterýchkoliv uživatelů systému
 • vyhodnocování statistických údajů

20151228_140101

rukavlevo

Hlavním cílem bylo vytvoření inovativního, unikátního webového přístupového systému určeného speciálně pro potřeby kancelářských komplexů, obchodních prostor.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese obchod@idpartner.cz  nebo na telefonním čísle +420 739 316 2854

Naše zákaznické centrum zodpoví na Váš dotaz, co nejrychleji to bude možné.

AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO OTEVÍRÁNÍ ZÁVOR, BRAN, GARÁŽÍ

AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO OTEVÍRÁNÍ ZÁVOR, BRAN, GARÁŽÍ

Programové vybavení  nabízí ucelené řešení pro automatický provoz parkovišť. Umožňuje sledovat vjezdy, výjezdy vozidel a provoz parkoviště s  automatickým ovládáním závory či vrat.

Automatický systém pro otevírání závor, bran, garáží

auto-7

Plně automatizovaný identifikační systém bez nutnosti přikládání identifikační karty, GSM brány nebo použití dálkového ovladače. Identifikace probíhá při příjezdu vozidla do čtecího prostoru UHF snímače, který pokrývá plochu do vzdálenosti až 10 metrů. Identifikátor je zpravidla umístěn na SPZ vozidla. UHF čip nemá žádný vliv na provoz vozidla, je plně bezúdržbový.

Hlavní předností je vysoká identifikační vzdálenost (až 10 metrů), okamžitá reakce, žádná manipulace, absolutní bezúdržbovost.

Obslužný software je možné komfortně administrovat vzdáleně prostřednictvím webového rozhraní. Ziskem je okamžitý přehled o přítomnosti každého vozidla, průjezdech, celkovém počtu vozidel.

20160620_102726

 Srovnání vlastností

AUTOMATICKÝ SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ ZÁVOR

 • Bezobslužný plně automatický systém
 • Možnost přes internet programovat, povolovat a sledovat vjezdy
 • Nízké ceny čipových karet
 • Maximální komfort

DÁLKOVÉ OVLÁDAČE

 • Nutnost ruční manipulace
 • Drahé pořízení ovladačů
 • Navyšuje náklady na výměnu baterií
 • Častá poruchovost
 • Chybná manipulace s tlačítky

GSM BRÁNY

 • Ruční manipulace
 • Náhlé vybití mobilních přístrojů
 • Výpadky signálu

ČTEČKA ČIPOVÝCH KARET

 • Nutnost ruční manipulace s kartou
 • Velmi krátká ovládací vzdálenost
 • Nutnost otevřít okno

20150811_145525

Naše standardní služby

» Cenová nabídka na míru

» Návrh, montáž a zprovoznění parkovacího systému na klíč

» Insatlace SW a HW podle Vašich požadavků

» Kompletní záruční i pozáruční servis

NÁVŠTĚVNÍ SYSTÉM

NÁVŠTĚVNÍ SYSTÉM

Aplikace návštěvní systém Visit je určená pro recepce firem, vrátnice, vstupní prostory průmyslových komplexů apod. Umožňuje integrovat důležité a potřebné operace (evidence, monitoring návštěv a vozidel, tištění návštěvních lístků, sledování prostoru kamerami) do jednoho přehledného intuitivního prostředí. Paralelně je možné kontrolovat průchody vlastních zaměstnanců. Systém Visit může pracovat přímo s identifikačními kartami, ale i s návštěvnickými lístky.

Využití mobilního snímače IDM3000

Nejjednodušším a současně nejprofesionálnějším hardwarovým řešením pro čtení návštěvních čipových karet je využití mobilního snímače IDM3000, který komunikuje přes WiFi rozhraní s obslužným PC. Data jsou v reálném čase přenášena do databáze a okamžitě připravena ke zpracování či kontrole. Způsob zahrnující využití mobilního snímače IDM3000 se nejčastěji používá na průjezdových vrátnicích, aby řidiči nemuseli vystupovat z vozidel.

IDM-600

Využití statické čtečky čipových karet

Obsluha vrátnice přiděluje a aktivuje návštěvě čipové karty prostřednictvím malé čtečky čipových karet na USB.

20171129_100250

Evidence a agenda návštěv

Klíčovou součástí aplikace je evidence / agenda / správa průběžných návštěv. Funkce umožňuje získat kontrolu nad všemi návštěvami procházejícími přes vrátnici. Návštěvy mohou být krom osob také vozidla s posádkou.

Agenda návštěvníků a vozidel jsou dvě nezávislé agendy, které jsou provázané vztahem řidič / vozidlo. Obě agendy mají svoji oddělenou a nezávislou evidenci. Každá má své pravidla a způsoby zadávání.

 

Agendu návštěvníků je možné provozovat ve dvou režimech:

1. papírová forma (lístek) či ústní dohoda – návštěvě je přidělen lístek, který použije jako legitimaci pro pohyb v areálu.

2. forma využívající identifikační karty – využití bezkontaktních čipových karet, které se zapisují do databáze návštěv. Návštěvy získají svou identifikační návštěvnickou kartu, kterou mohou používat jako vizitku připnutou na oděvu, ale také jako digitální identifikátor pro vstup do určených prostor.

Seznam návštěvníků

Zoznam-návštevníkov-461x346

Registrace návštěvy

Registrácia-návštevy-461x346

Návštěvní program

Návštevný-sw-461x346

HOTELOVÝ SYSTÉM

HOTELOVÝ SYSTÉM

Osvědčený hotelový systém

Cílem většiny hotelových systémů je zajistit hostům maximální komfort ubytovacích služeb. Zároveň zvyšuje hotelovou image a představuje  flexibilní systém pro efektivní řízení hotelového provozu.

Cílem systému je  zajistit maximální komfort veškerých činností, spojených s pobytem hostů a provozem hotelu podle individuálních potřeb.

 

Hotelový modul obsahuje

 

» Přístup do pokojů, wellness a sportovních areálů

» Řízení klimatizace, topení, ledničky apod.

» Ovládání výtahu

» Bezhotovostní platby

» Věrnostní systém (hosty oslovíte množstvím flexibilně nastavitelných slev a akcí)

» Celkové vyúčtování všech služeb na jeden účet při odjezdu hostů

 

Základní programové vybavení

 

» Programování snímačů a karet  z kteréhokoliv počítače v síti

» Okamžitý přehled dat událostí v reálném čase

» Archivace veškerých transkací a záznamů (historie událostí apod.)

» Povolování vstupu ve vyhrazeném čase

» Ovládání elektrospotřebičů v jednotlivých pokojích

» Sledování přítomnosti  osob v reálném čase

» Možnost zadávání ochranného PIN kódu pro zvýšení bezpečnosti

» Kontrola bezhotovostních plateb

» Plánování  a sledování vytíženosti ubytovacích kapacit

» Individuální nastavení výše poplatků za jednotlivé služby nebo vstupy

» Úpravy software na míru podle individuálních potřeb

» Export do mzdových systémů a účetnictví

 

Hlavní výhody 

 

» Flexibilní systém pro efektivní řízení hotelového provozu

» Výrazná úspora nákladů

» Komfortní přehled

» Efektivní využití ubytovacích kapacit

» Jednoduchá a rychlá orientace v programech

POCHŮZKOVÝ SYSTÉM

POCHŮZKOVÝ SYSTÉM

Systém určený pro kontrolu bezpečnostních nebo dozorových služeb.

Sada pochůzkový systém

14 300 Kč bez DPH 21%

Samoinstalační balíček Patrol slouží k evidenci pochůzky pracovníků ostrahy, soukromým bezpečnostním složkám, případně jiných poskytovatelů služeb využívajících pravidelných obchůzek v areálu / objektu.

Vlastnosti systému Patrol:

 • jednoduchá montáž, instalace a pracování v systému
 • akustická i optická signalizace při kontrole v terénu
 • přehledné a intuitivní zobrazení průchodu v software
 • moderní vzhled
 • minimální požadavky na údržbu
 • export průchodů kontrolních bodů do PDF
 • detailní nápověda

Samoinstalační balíček obsahuje:

 • ruční čtečku, adaptér s propojovacím kabelem USB ………………… 14 300 Kč bez DPH
 • identifikační disky……………………………………………………………………………………..  140 Kč bez DPH
 • programové vybavení (CD)………………………………………………………………………. ZDARMA

 

Pochůzkový systém

Identifikační disky

Jako identifikační médium se používají disky, které se umístí na kontrolní stanoviště. Disky jsou v areálu rozmístěny v klíčových bodech, které musí patrola obejít. Médium je velmi odolné, vhodné pro použití v interiéru ale i exteriéru.

» Identifikační disky    140 Kč bez DPH 

Praxe

Pracovník dozorové patroly s mobilním snímačem obchází vytyčené teritorium. Ve stanoveném pořadí prochází takticky určené body, kde jsou identifikační disky umístěny. Přiložením snímače do blízkosti disku dojde k zaznamenání času a data identifikace. Úspěšná identifikace je snímačem potvrzena akusticky i opticky. Po dokončení obchůzky se snímač připojí přes rozhraní USB do PC s nainstalovaným programem (součást balíčku). Po přenosu dat jsou data v reálném čase k dispozici ke kontrole.

Programové vybavení (CD)

Jednoduchá a intuitivní instalace programu, přehledné a moderní grafické rozhraní s jednoduchou obsluhou. Průchody jsou vyobrazeny v přehledné tabulce, kterou je možné exportovat do formátu PDF. Součástí programu je i detailní nápověda.

 • vlastní výroba
 • mobilní snímač padnoucí do ruky
 • jednoduchá a efektivní obsluha
 • odolnost vůči venkovním podmínkám
 • záruka až 5 let

 

STRAVOVACÍ A OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

STRAVOVACÍ A OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

Hledáte způsob jak plně zajistit automatizovaný provoz svých stravovacích zařízení? Snadné řešení Vám zajistí STRAVOVACÍ a OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM, který umožňuje nejen sestavy jídelních lístků, vedení podrobné evidence objednané a vydané stravy, ale poskytuje i export do mzdového systému s mnoho dalšími potřebnými výstupy.

Stravovací systém

Modul Stravování slouží k evidenci objednávek jídel přes webové prostředí a výdeji jídel prostřednictvím výdajových terminálů. Modul Stravování umožňuje strávníkům objednávání jídla do uzávěrky objednávek, kterou lze nastavit. Do uzávěrky objednávek je možné objednávky libovolně měnit nebo stornovat. Po uzávěrce objednávek už nelze realizovat standardní objednávky, ani objednávky rušit. Je ale možné objednávku vložit do burzy. Objednávka vložená do burzy je k dispozici ostatním strávníkům, kteří si nestihli jídlo objednat do
uzávěrky objednávek.

 Software

1) Jídelní lístky, jídla

 • přehledná nabídka jídel s možností volby
 • možnost volby snídaně, oběda, večeře
 • propojení jídelníčku s kalendářem
 • přehledný informační systém pro strávníky a uživatele
 • burza jídel (obchodování s jídly mezi strávníky, které již po uzávěrce nelze stornovat)
 • volná editace názvů i cen řízená správcem systému

 

2) Strávníci

 • každý strávník má přidělenou bezkontaktní identifikační kartu a osobní číslo v databázi
 • strávníci mají přidělená přístupové údaje pro přihlášení do menu, kde volí jídlo na další dny až do uzávěrky
 • možnost libovolně rozdělit a editovat strávníky do skupin (např.: návštěvy, zaměstnanci, ostatní strávníci)
 • osobní číslo a karta je vázaná na osobu
 • strávníkovi je možné zakázat výdej jídla

 

3) Objednávky jídel

Strávník si objednává jídlo po jednom „kuse“. Pokud má zájem si objednat obědy dva, budou vytvořeny dvě nezávislé objednávky.

Při objednávce se evidují:

 • datum a čas zadání objednávky
 • datum výdaje objednaného jídla
 • datum a čas, kdy si strávník jídlo odebral
 • druh jídla
 • cena jídla

Objednávky je možné zrušit do uzávěrky. Pokud se strávník pokouší zrušit objednávku po uzávěrce, může své jídlo nabídnout na burze. Pokud se mu nepodaří své jídlo vydražit či vyměnit, musí jídlo strávník zaplatit, i když jídlo vydané nebude. Jídlo je možné objednat přes webové rozhraní nebo přes kiosek.

koisk-na-stenu-461x346

4) Obsluha jídelny

Obsluha jídelny má k dispozici přesné počty objednaných jídel v reálném čase:

 • druh jídelního lístku
 • jídelní lístek je určený datem (týdnem)
 • druh jídla
 • varianty jídla (různé přílohy)
 • obsluha jídelny může vytvářet a editovat jídelní lístky
 • obsluha jídelny může zakázat výdej jídel pro určitého strávníka
 • čas výdejů jídel
 • čas a datum uzávěrky objednávek

TDI20-02

Stravovací-objednávkový-systém-profi-1

 

Stravovací-objednávkový-systém-profi-2

Stravovací-objednávkový-systém-profi-3

Stravovací-objednávkový-systém-profi-4

 

Detailní popis stravovacího systému:

Stravovací systém

 • vlastní výroba
 • přehledný displej
 • jednoduchá obsluha kiosku i obslužného terminálu u výdeje
 • odolnost snímačů
 • zefektivnění stravování
 • nulové ztráty na jídlech
 • záruka až 5 let
PLATEBNÍ SYSTÉM

PLATEBNÍ SYSTÉM

Provozujete-li aquaparky, koupaliště a sportovní střediska, zákazník zaručeně ocení možnost využít operační BEZHOTOVOSTNÍ SYSTÉM , který poskytuje spotřebitelům vyšší komfort s  aktuálním přehledem vložených finančních prostředků a jejich využití.

Bezhotovostní systém

Předsavuje bezhotovostní operace čipovou kartou, která je jednotná se všemi ostatními aplikacemi (docházka, přístupy atd).

» Aquaparky, bazény, koupaliště

» Sportovní střediska

» Hotely, penziony

» Parkovací systém

» Kopírovací a tiskové služby

» Knihovny, automaty a mnoho dalších

Výhody systému

 

» Platba je pro uživatele pohodlnější

» Uživatelé mají tendenci tuto službu více využívat

» Přináší větší bezpečnost a jistotu

 

Systém poskytuje

 

» Systém spojený s  centrálním účtem klienta

» Aktuální přehled o vložených finančních prostředcích a jejich využití

» Plná podpora pro bezkontaktní identifikační karty, lístky a karty s čárovým kódem, karty s magnetickým pruhem

» Multifunkční využití systému (prodej zboží, kopírovací a tiskové služby, knihovny, kluby, sportoviště apod.)

» Plnění účtu (hotovostní i bezhotovostní)

» Uživatelsky příjemný systém

» Výkazuje podklady k fakturaci, souhrnné daňové doklady