VÝROBNÍ LOGISTIKA – SLEDOVÁNÍ ZAKÁZEK

VÝROBNÍ LOGISTIKA – SLEDOVÁNÍ ZAKÁZEK

Hlavním cílem každého podniku je zvyšovat efektivitu výrobního procesu. Pokud výrobní podnik správně sbírá data z výroby , dochází k možnosti  zvýšení a zlepšení aktuálních výrobních kapacit.

Výrobní logistika

Vyhodnocuje a sleduje výrobní procesy s identifikací předmětů v průmyslové výrobě (evidence palet, materiálů apod.)

Především přináší zlepšení možnosti monitoringu aktuálních výrobních kapacit.

Využíváme  radiofrekvenční identifikace (RFID)

RFID

Jedním z odvětví, ve kterém se RFID technologie stále více prosazuje, je průmyslová výroba. Identifikace pomocí RFID vede ke zvýšení přesnosti, rychlosti a efektivnosti obchodních, skladových a výrobních procesů, redukci administrativní zátěže, optimalizaci objednávek a především zajišťuje minimalizaci množství chyb způsobených lidským faktorem. Využívání těchto technologií přináší několik zásadních výhod.

  • není nutná přímá viditelnost
  • je resistentní vůči prachu, oleji
  • hromadná identifikace desítek až stovek tagů najednou
  • možnost nejen čtení, ale v případě potřeby i zápisu informací
  • výrazně vyšší datová kapacita nosiče
  • bezobslužný provoz, snížení nákladů na obsluhu, redukce provozních nákladů

 

Základní aplikace

 

» Identifikace a evidence průmyslových palet

» Identifikace a evidence přepravek, kontejnerů, boxů, nosičů, recyklovatelných obalů apod.

» Sledování skladových a výrobních procesů

» Evidence materiálů

Sledování zakázek

Pro sledování zakázek je vyčleněn speciální snímač s numerickou klávesnicí a displejem, který pracuje v off-line režimu. Na klávesnici snímače zaměstnanec zadá číslo zakázky (bude se zobrazovat na displeji) a potvrdí. Od tohoto okamžiku začíná práce na zakázce. Ukončení práce na zakázce probíhá zadáním nového čísla zakázky na snímači (započtením práce na nové zakázce) nebo zaměstnanec ukončenou zakázku pouze potvrdí (použijeme např. otisk prstu). Bio snímač s numerickou klávesnicí – osoba zadá číslo zakázky (např. zjednodušené) a potvrdí otiskem. Vedle snímače se jednou týdně/měsíčně vytiskne v papírové formě číselník zakázek pro možnost zadání zakázky pomocí 1 max. 3  číslic (tzn. čísla 1 až 255).

20160624_080711

Snímač neslouží k evidenci docházky. Pro evidenci docházky je vyčleněn snímač s důvody přerušení (lékař, dovolená, služebně, oběd, neplacené volno, paragraf, náhradní volno a jiné důvody).

V uživatelském rozhraní existuje seznam zakázek. Zakázka obsahuje kód (ID) a název zakázky. Kód zakázky vložený zaměstnancem na snímači se spáruje se zakázkou v seznamu zakázek. Práce na jednotlivých zakázkách se zobrazují v docházkových listech stejně jako úseky práce a přerušení. V případě potřeby je možné zakázky vkládat ručně stejně jako práci a přerušení. V případě, že zaměstnanec vloží chybný kód zakázky lze jej v uživatelském rozhraní (detail dne) opravit. Setrvá-li zaměstnanec na zakázce víc jak jeden den, bude za určitých podmínek možnost převodu do dalších dnů.

denní zakázka osoba

Seznam zakázek