ZABEZPEČENÍ ŠKOL – ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

ZABEZPEČENÍ ŠKOL – ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Nákladově efektivní způsob zabezpečení škol

Systém EduPartner byl navržen na míru pro školy na základě našich dlouholetých zkušeností na trhu. Celý systém je velká sofistikovaná integrace docházkového a přístupového systému vypracovaná pro školní instituce.

Systém je provázán hardwarovou a softwarovou částí, které mezi sebou navzájem komunikují. Jako identifikační médium slouží primárně klíčenky, variantně čipové karty.

Edupartner rozlišuje jednotlivé kategorie a skupiny – ředitelé, učitelé, žáci, rodiče, zaměstnanci školy, návštěvy (tělocvična).

slider1

Chcete-li znát konkrétní informace k sytému Edupartner, navštivte webové stránky:

www.skolabezpecne.cz

www.detibezpecne.cz

Bezkontaktní snímač

rukavlevo

 

Výhody 

★ při identifikaci nedochází ke kontaktu mezi čipem a samotným snímačem

★ vyhodnocení čipu je rychlé

★ umožňuje maximální průchodnost osob

Doplňkové příslušenství – turnikety

tur-rocacni-2  ATR830_5

 

Stravovací systém pro školní jídelny

Lze zajistit Integraci do již stávajícího systému nebo Vám nabídneme komplexní řešení na míru.

Evidenční stravovací systém

Je určena pro jídelny, které nemají možnost výběru jídel pro studenty a zaměstnance škol. Slouží k bezchybné a rychlé kontrole strávníků. Obsluha je velmi jednoduchá. Vedoucí školní jídelny při zakoupení stravy přiřadí strávníkovi na jeho bezkontaktní identifikační kartu povolení se stravovat na dané zaplacené období. Program umožňuje přesně definovat i časový horizont stravování. To znamená, že systém umožňuje nastavit strávníkovi i přesný zaplacený druh stravování – svačina, oběd, svačina, … Strávník následně na obědě (svačině) u okénka s výdejem stravy přiloží svou kartu k terminálu, rozsvítí se kontrolka a dá přesný signál osobě, která jídlo vydává, zda strávník má na daný den a dané jídlo nárok. S tímto systémem předejdete jakémukoli padělání lístků, nepřesnému objednávání jídel a zautomatizujete chod celé kuchyně.

Objednávkový stravovací systém

Vedoucí jídelny si jednoduše přes počítač ve své kanceláři zjistí kolik jídla musí objednat. Studenti, učitelé a další zaměstnanci školy si přes terminál pomocí identifikačního prostředku (nebo doma přes internet pomocí jména a přihlašovacího hesla) objednají jídlo z nabídky, kterou zaznamená do systému. Pak při odběru jídla přiloží jednoduše u okénka pro výdej stravy identifikační kartu (nebo klíčenku s čipem) ke snímači. Následně systém vygeneruje, které jídlo si držitel karty objednal a oznámí to na displeji osobě, která jídlo vydává.

Všeobecné obchodní podmínky

https://www.idpartner.cz/wp-content/uploads/2019/10/Všeobecné-obchodní-podmínky-o-poskytování-služeb-EduPartner-2019.pdf