DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

Docházkový systém je určen pro všechny společnosti, které chtějí standart 21. století v oblasti evidence docházky. Slouží k evidenci a následnému automatickému zpracování odpracované doby s využitím jakýchkoliv identifikačních médií. Poskytuje bezchybné, rychlé, plně automatizované vyhodnocení odpracované doby včetně přesčasů, a to pro každého pracovníka individuálně dle nastavené šablony pro vyhodnocení dat. Jde o komplexní systém přípravy dat umožňující podklad pro mzdy a následný export do jakéhokoli mzdového nebo informačního systému.

Docházku rozdělujeme:
a) docházka Proxion poskytuje základní a jednoduché sledování docházky

b) docházka Profi (neomezený uživatelský přístup přes internet). Systém PROFI lze doplňovat jako skládačku a neustále si ho rozšiřovat podle vlastních představ, nebo si ho propojovat is jinými informačními či identifikačními systémy, popřípadě je možné námi dotvořit, nebo doplnit kdykoliv dle požadavků klienta i na míru.

Zkráceně docházka PROFI:

• Docházka představuje komplexní systém se základní přípravou dat pro mzdy
• Docházka není uživatelsky omezená (uživatelský přístup přes internet pro správce systému, zaměstnance) např. mistr může editovat nebo kontrolovat docházku své skupin
• Obsahuje širokou škálu parametrů pro libovolné nastavení pracovního režimu
• Získáte aktuální informace o příchodech, odchodech a nepřítomnosti zaměstnanců
• Hlídá pauzy i přesčasy, vše se promítá do mzdových podkladů
• Díky náhledu na aktuální docházková data můžete přesněji plánovat kapacity
• Minimalizuje administrativní povinnosti
• Vytváření libovolných šablon či pracovních kalendářů pro různé pracovní skupiny i jednotlivce
• Přehledné řešení úkolové mzdy a práce na zakázkách
• Zcela intuitivní obsluha snímacích jednotek
• Uživatelsky příjemné a nenáročné nastavení přesčasů, příplatků a pohotovostí
• Otevřenost na další databázové nebo informační systémy (export, import)
• Přístupová práva a hesla pro povolení úprav záznamů, evidence změn
• Saldo odpracované doby na displeji při každé identifikaci
• Legislativní aktuálnost dle Zákoníku práce a další

Ihned po příchodech zaměstnanců má nadřízený k dispozici aktuální náhled na docházková data, při kontrole se porovnávají s plánovanými směnami. Zároveň jsou evidovány všechny předem domluvené nepřítomnosti. Získáte tak přehled o skutečných kapacitách zaměstnaneckých týmů a pracovní procesy naplánujete efektivněji.

Docházka například zahrnuje registrace a rozdělení druhu odpracované doby podle směn (pracovní dny, soboty, svátky) automatické zpracování příplatků (odpolední 14 – 22, noční 22 – 6) možnost zpracování příplatků (so, ne , sv) od půlnoci do půlnoci nebo podle zápočtu noční směny. Započtení noční směny do dne nástupu, do dne ukončení, rozdělení noční směny apod. Ignorace přesčasů, uznání apod.

Základní docházka PROXION Vám nabízí
• sledovat příchody / odchody zaměstnanců
• sledovat důvody přerušení prac. doby (PN, oběd, …)
• denní přehled docházky všech zaměstnanců
• měsíční přehled docházky všech zaměstnanců
• měsíční docházkový list jednotlivých zaměstnanců
• editaci docházkového listu
• různé tiskové sestavy docházkových listů
• ostatní tisk a exporty dat
• export dat pro zpracování v jiných systémech
• parametry pro výpočty statistiky docházky
• statistické údaje docházky
• zaokrouhlení časových hodnot
• zobrazení salda přesčasů zaměstnance i na snímači
• možnost tvorby vlastních přerušení pracovní doby
• filtrování dat docházky
• automatické aktualizace softwaru
• a mnoho dalších….

Software docházky PROFI

Jedná se o dlouhodobě zaběhnutý, spolehlivý a využívaný databázový systém v SQL databázi, kde je úložiště a správa dat zpravidla na lokálním serveru. Instalace na server probíhá vzdáleně. Uživatelské nastavení, instalaci i konfiguraci zajišťujeme. Instalace je možná i na lokální počítač.

Docházkový list systému PROFI

Evidenční úseky

Grafické úseky

Statistika docházky

Výsledné zobrazení

 

Software

Díky webovému rozhraní našeho docházkového systému, není potřeba žádné uživatelské instalace a tak počet uživatelů není nijak licenčně omezen. Tím pádem kterýkoli uživatel může kdekoliv s tímto systémem kontroly docházky pracovat na jakémkoli počítači v síti v rámci jeho přednastavených uživatelských práv. Neomezený počet pracovníků může díky tomuto řešení pracovat s programem bez nutnosti instalace, manažeři neztratí přehled o své firmě ať jsou kdekoli a zaměstnanci si mohou například sledovat své docházkové listy komfortně.

Obsah docházky PROFI

 • registrace docházky – příjezdů, odjezdů a přerušení. Jejich přesné zpracování do pracovních souhrnných listů pro každého zaměstnance zvlášť
 • inteligentní rozpoznávání odpracovaných směn
 • číselník zaměstnanců s jejich základními údaji
 • grafické zobrazení docházky jednotlivých pracovníků za celý měsíc s možností přehledné editace
  propracovaný systém
 • definice přístupových práv pro práci s docházkovým systémem
 • editace (úprava) docházky oprávněnými osobami
 • registrace a rozdělení druhu odpracované doby podle směn (pracovní dny, soboty, svátky)
 • automatické vkládání zákonných přestávek, jejich zobrazování v docházkovém listu i celkový souhrn
 • možnost vypnutí zákonných přestávek v práci, nebo jejich individuální nastavení (délka i čas)
 • registrace a rozdělení druhu celodenní nepřítomnosti
 • zpracování přesčasů a jejich vyhodnocování
 • široké možnosti zaokrouhlování, ignorování a posouvání počítání pracovní doby (začátek, konec, přerušení, přestávky, přesčasy a to vše spolu nebo individuálně)
 • evidence přestávek s možností automatického vkládání dle nastavených pravidel
 • systém sledování přesčasů (kolik hodin se převede do následujícího měsíce, proplatí, stornuje)
 • zpracování statistik časových složek mzdy (odpracované doby, absence, náhrad, …) za zvolené období
 • aktuální monitorování přítomnosti a nepřítomnosti jednotlivých osob
 • výpočet kompletních statistik o denní a měsíční době, druhu a době přerušení
 • automatická aktualizace zobrazených dat v reálném čase
 • třídění dat dle zvoleného klíče
 • možnost vytisknout zkrácené, podrobné, nebo komplexní údaje
 • vícestupňové uzamykání docházkových listů
 • možnost doplňovat doplňkové (mzdové) údaje k určené osobě podle potřeby
 • možnost rozdělit do středisek
 • hromadné změny v seznamu osob
 • barevné odlišení ručních změn uživatelů nebo administrátorů v systému
 • barevné odlišení nastavených systémových změn v docházkových listů
 • možnost zpětné kontroly zásahů do docházkových listů • vkládání komentářů do docházkových listů
 • číselník kalendářů s možností definice pracovní doby pro každý den v roce – pro skupinu zaměstnanců, nebo pro jednotlivé zaměstnance individuálně
 • sledování, přesouvání a akumulace měsíčního a ročního salda
 • logování všech údajů uživatele
 • možnost zobrazování fotografií v seznamu průchodů v případě vytváření fotografií identifikovaných osob
 • komunikace modemem se vzdáleným pracovištěm
 • komunikace s nadřízeným systémem
  a mnoho dalších …

K docházkovému systému profi lze aktivovat dalších více než 180 doplňkových modulů, které jsme vytvořili pro klienty se specifickými požadavky na docházkový systém:

Nejoblíbenější:

 • modul pro propojení docházkového systému se mzdovým systémem klienta (účetním, SAP, …)
 • modul IDmonitor na online porovnávání tváři při přechodu zaměstnance terminálem
 • modul na fotografování obličeji zaměstnanců nebo evidenci pomocí biometrického snímání
 • modul na sledování zakázek
 • modul na sledování alkoholu u zaměstnanců
 • modul na sledování vynášení předmětů z areálu firmy
 • modul na žádání dovolených přes web
 • modul na sledování zapůjčených věcí
 • modul na posílání upozorněni emailem na události s datovým závislostí (konec platnosti průkazů, lékařských prohlídek)
 • modul propojený na bezpečnostní systém firmy s rozpoznáváním kdo v případě zapnutého systému může vstoupit do budovy a kdo ne, i když má v jiných případech povolen vstup

 

Ukázka docházkové systému PROXION ZDE

Docházkový systém Proxion

Snímače

 • vlastní vývoj a výroba všech snímačů a terminálů
 • nepoužíváme čínské komponenty
 • jsou kompaktní a vodotěsné, aby se do nich nedostal prach a špína
 • všechny snímače vydrží i extrémní podmínky
 • záruka až do 5 let
 • servis a náhradní díly držíme 15 let od uzavření smlouvy

ID700-terminál-680x607        bio600