PŘÍSTUPOVÁ ČTEČKA ID MINI

PŘÍSTUPOVÁ ČTEČKA ID MINI

Tento snímač je svým elegantním a miniaturním provedením určen zejména pro přístupové systémy. Ve spojení s řídicí jednotkou poskytne maximální komfort, nenápadnost a bezpečí. Lze ho využít k otevírání dveří, ovládání turniketů, závor apod.

Je vybaven dvoubarevnou LED diodou a akustickou signalizací. Prostřednictvím LED diody a akustické signalizace dovoluje odlišit řádný (povolený) průchod od pokusu o nepovolený průchod nebo průchod mimo časovou zónu.
Snímač nemá žádnou paměť (ta je součástí komunikační jednotky IDCLAN1) a slouží výhradně k identifikaci čipu, ovládání a signalizaci LED diody a vestavěné akustické signalizace. Vzhledem k tomu, že elektronika ovládání snímače a relé je umístěna mimo samotný snímač (v řídícím centru) je vhodné jej využít tam, kde hrozí možnost pokusu o poškození snímače a nežádoucího vstupu do chráněných prostor.

Komunikační rozhraní je RS485. Obrázek vpravo znázorňuje skutečnou velikost.

Hlavní okruhy nasazení:

  • přístupový snímač s připojením k řídící centrále