HOTELOVÝ SYSTÉM

HOTELOVÝ SYSTÉM

Osvědčený hotelový systém

Cílem většiny hotelových systémů je zajistit hostům maximální komfort ubytovacích služeb. Zároveň zvyšuje hotelovou image a představuje  flexibilní systém pro efektivní řízení hotelového provozu.

Cílem systému je  zajistit maximální komfort veškerých činností, spojených s pobytem hostů a provozem hotelu podle individuálních potřeb.

 

Hotelový modul obsahuje

 

» Přístup do pokojů, wellness a sportovních areálů

» Řízení klimatizace, topení, ledničky apod.

» Ovládání výtahu

» Bezhotovostní platby

» Věrnostní systém (hosty oslovíte množstvím flexibilně nastavitelných slev a akcí)

» Celkové vyúčtování všech služeb na jeden účet při odjezdu hostů

 

Základní programové vybavení

 

» Programování snímačů a karet  z kteréhokoliv počítače v síti

» Okamžitý přehled dat událostí v reálném čase

» Archivace veškerých transkací a záznamů (historie událostí apod.)

» Povolování vstupu ve vyhrazeném čase

» Ovládání elektrospotřebičů v jednotlivých pokojích

» Sledování přítomnosti  osob v reálném čase

» Možnost zadávání ochranného PIN kódu pro zvýšení bezpečnosti

» Kontrola bezhotovostních plateb

» Plánování  a sledování vytíženosti ubytovacích kapacit

» Individuální nastavení výše poplatků za jednotlivé služby nebo vstupy

» Úpravy software na míru podle individuálních potřeb

» Export do mzdových systémů a účetnictví

 

Hlavní výhody 

 

» Flexibilní systém pro efektivní řízení hotelového provozu

» Výrazná úspora nákladů

» Komfortní přehled

» Efektivní využití ubytovacích kapacit

» Jednoduchá a rychlá orientace v programech